Tekuće održavanje je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovolјavajućem nivou upotreblјivosti, a radovi na tekućem održavanju stana ili poslovnog prostora jesu krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi;

Radovi tekućeg održavanja podrazumevaju:

  • Održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade, čišćenje i pranje ulaza, zajedničkih prostorija, hodnika, stepeništa, staklenih površina;

  • Održavanje trotoara i staza oko zgrade

  • Redovan pregled i servisiranje liftova

  • Popravku i zamenu automata za zajedničku rasvetu, prekidača, sijalica, vrata, brava i dr.

  • Redovan pregled i servisiranje hidroforskih postrojenja, instalacija centralnog grejanja, elektroinstalacija, instalacija vodovoda i centralnog grejanja, gromobranskih instalacija, uređaja za klimatizaciju i ventilaciju zgrade, uređaja za gašenje požara

  • Čišćenje oluka i olučnih cevu

  • Krečenje zajedničkih prostorija u zgradi, farbanje grejnih tela

  • Izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih prostorija i drugih prostora

  • Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija i dr.

  • Sve ostale radove kojima se obezbeđuje redovno održavanje zgrade, stalna upotrebljivost, ispravnost i sigurnost svih uređaja i instalacija u zgradi.