Organizator profesionalnog upravljanja, preduzeće NUVOPROJEKT d.o.o. Beograd obavlja uslugu profesionalnog upravljanja (sa licencom Privredne komore Srbije br. 1046) u stambenim i stambeno-poslovnim objektima po mesečno ugovorenoj naknadi.

 

Mesečnu naknadu određujemo na osnovu: broja korisnika, opšteg stanja objekta i spremnosti vlasnika posebnih delova da se posvete unapređenju i održavanju kvaliteta tj. vrednosti imovine stambene zajednice.

 

 

 

Upravljanje stambenim zajednicama – koje usluge pružamo?

 

         1. Usluge pozivnog centra i elektronski (online)sistem za prijem žalbi na buku/čistoću/ispravnost unutrašnjih delova i sistema koji pripadaju stambenoj zajednici i pružanje informacija iz oblasti održavanja zgrade. Dežurni  telefon za prijem hitnih intervencija, svakog dana od 00-24 časa;

         2. Godišnji program održavanja objekta i staranje o njegovoj realizaciji; obnovu i unapređenje kvaliteta imovine stambene zajednice; podrška svim drugim zajedničkim aktivnostima stanara;

         3. Izveštavanje o sastancima, organizacija i vođenje sastanaka skupštine stambene zajednice uz uvođenje i poštovanje epidemiološki bezbednih mera i sistema glasanja tj. odlučivanja o predloženim tačkama dnevnog reda;

         4. Izvršavanje odluka stambene zajednice, po osnovu odluka skupštine stambene zajednice o upravljanju finansijama stambene zajednice, dostavljanje računa vlasnicima posebnih delova, raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, kao i vođenje tj. gašenje tekućih računa, izrada finansijske dokumentacije i podnošenje poreske prijave poreskoj upravi u slučaju da stambena zajednica ostvaruje prihode od iznajmljivanja prostora ili nekog drugog oblika poslovanja;

         5. Podnošenje skupštini stambene zajednice mesečnih i godišnjih izveštaja o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, prikazivanje finansijskog stanja računa namenjenih tekućem, investiocionom ili rezervnom fondu, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćena sredstva za realizaciju svake planirane aktivnosti ili projekta;

         6. Kontrola radova na higijenskom održavanju objekata, ispravnosti delova i sistema koji pripadaju isključivo stambenoj zajednici, obaveštavanje skupštine stanara o uočenim problemima i predlaganje načina za njihovo rešavanje;

         7. Organizovanje radova hitnih intervencija , organizovanje izvođenja radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontrola izvođenja,

         8. Zastupanje i predstavljanje stambene zajednice pred nadležnim institucijama i pravnim licima u domenu komunalnih i drugih pitanja (Infostan, Elektrodistribucija, Vodovod i kanalizacija, Telekom Srbija, kablovski operateri, lokalne samouprave)

         9. Komunikacija sa inspekcijskim službama u nadležnosti grada ili opštine;

         10. Regulisanje prijave za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica, izrada pečata, pribavljanje PIB i matičnog broja za stambenu zajednicu;

         11. Vršenje popisa posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje evidencije o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i o licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu.

         12. Priprema i isticanje javnih obaveštenja na oglasnim tablama zgrade, praćenje svih promena u zakonskoj regulativi koja utiče na stambenu zajednicu.